La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts V de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 8,21-30): En aquell temps, Jesús digué als fariseus: «Jo me'n vaig, i vosaltres em buscareu (...). Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir». Els jueus comentaven: «Per què diu: ‘Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir’? ¿És que té intenció de matar-se?» (...).

Es referia al Pare. Jesús, doncs, els digué: «Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo sóc, i que no faig res pel meu compte, sinó que dic allò que el Pare m'ha ensenyat (...)». Mentre parlava així, molts van creure en Ell.

L'anar-se'n de Jesús (sobre el martiri)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús anuncia el seu "marxar-se", en misteriosa al•lusió al seu "martiri". Segons Joan, Jesús parlà en dues ocasions del seu "anar-se'n" on els jueus no hi podien anar (cf. 7,34ss; 8,21s). Els qui l'escoltaven provaren d'endevinar el sentit d'això. En un cas digueren: "Potser se'n deurà anar amb els qui estan dispersats entre els grecs?" (7,35). En l'altre: "¿És que té intenció de matar-se?" (8,22). En ambdues suposicions sospiten quelcom de vertader, però erren radicalment en la veritat fonamental.

El seu "anar-se'n" es un anar a la mort, no com a suïcidi, sinó transformant la seva mort violenta en la lliure entrega de la seva pròpia vida (cf. 10,18). Així és com Jesús, malgrat que no anà personalment a Grècia, ha arribat efectivament als grecs i ha manifestat el Pare al món pagà mitjançant la creu i la resurrecció.

—"Per què no puc seguir-vos ara? Donaré la meva vida per vós...". "Em seguiràs més tard": Simó Pere havia d'aprendre que el martiri no és un simple acte heroic, sinó un do gratuït de Déu.

La nova web d'evangeli.net ja està disponible. Esperem que la distribució dels continguts i les noves funcionalitats facilitin la lectura i meditació de l'Evangeli i el seu comentari.