La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 26 de Gener: Sant Timoteu i sant Titus, bisbes

Text de l'Evangeli (Lc 10,1-9): En aquell temps, el Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia: «La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors. Aneu: jo us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies, i no us atureu a saludar ningú pel camí (...)».

Sant Timoteu i sant Titus, bisbes (s. I)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI)
(Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem la memòria dels sants Timoteu i Titus. A ells foren dirigides tres cartes tradicionalment atribuïdes a sant Pau (1Tm, 2Tm i Tt). Timoteu per a sant Pau gaudia de gran consideració. L’Apòstol l’encarregà missions importants i veié en ell una mena d’alter ego, tal com ho demostra el gran elogi que fa d’ell a Filipencs. Quan sant Pau passà per Listra en iniciar el segon viatge missioner, escollí Timoteu com a company, ja que «els germans de Listra i d’Iconi donaven d’ell un bon testimoni» (Ac 16,2).

Pel que fa a Titus, sant Pau se l’endugué a Jerusalem amb motiu del Concili apostòlic, en el que s’acceptà solemnement la predicació de l’Evangeli als pagans, sense els condicionaments de la Llei de Moisès.

—Si considerem juntament les figures de Timoteu i Titus, notem algunes dades molt significatives. El més important és que sant Pau se serví de col·laboradors per al compliment de les seves missions. Convé destacar, a més, la disponibilitat d’aquests dos col•laboradors per tal d’assumir les diverses tasques que, amb freqüència, consistien a representar sant Pau en circumstàncies difícils.