La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

28 de Gener: Sant Tomàs d'Aquino, prevere i doctor de l'Església

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 23,8-12): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres no us feu dir “rabí”, perquè de mestre només en teniu un (...)».

Sant Tomàs d'Aquino, prevere i doctor de l'Església (1225-1274)

P. Pere SUÑER i Puig SJ (Barcelona, Espanya)

Avui celebrem la memòria de sant Tomàs d'Aquino, membre de l'Orde de Predicadors, sacerdot i Doctor de l'Església. Va dedicar tota la vida a l'estudi i a l'ensenyament de la teologia catòlica. I ho va fer conscient que així feia un servei a la fe, a l'Església i a la humanitat. No li va ser pas sempre fàcil. Va haver de lluitar contra els qui anteposaven la filosofia grega —llavors una novetat enlluernant— a la fe. Ell no va sotmetre mai la fe a Aristòtil, si no Aristòtil a la fe. La seva obediència a la Jerarquia fou rendida i heroica; li ofrenà la vida, ja que morí tot anant, malaltís, al Concili II de Lió, per ordre del Papa.

Ell també fou conscient de què amb el seu treball teològic retia un servei no solament als savis, si no també als senzills. En el pròleg de la famosa Suma Teològica escriu: «El meu propòsit és tractar les coses de la religió cristiana de manera adaptada als principiants».

—Tomàs d'Aquino es va humiliar sotmetent-se a Déu, a l'Església i a les necessitats de l'home; mereix, per tant, ser enaltit.

La nova web d'evangeli.net ja està disponible. Esperem que la distribució dels continguts i les noves funcionalitats facilitin la lectura i meditació de l'Evangeli i el seu comentari.