La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

11 de Febrer: La Mare de Déu de Lourdes

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn Jn 2,1-11): En aquell temps, es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi». Jesús li respon: «Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora». La seva mare diu als servidors: «Feu tot el que Ell us digui» (…).

La Mare de Déu de Lourdes (el “sentit de fe del Poble de Déu”)

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui, l’Església celebra Santa Maria sota l’advocació de Lourdes, tot coincidint amb la data d’inici d’una sèrie de 18 aparicions seves (1858) a una adolescent pobre i analfabeta de 14 anys, santa Bernadette de Sobirous (1844-1879). L’episodi reuneix els preciosos i típics trets de les actuacions de la Mare de Déu: predilecció per les ànimes petites i humils, tendresa i encís en el tracte (la Verge parlà a Bernadette en gascó), serena i urgent crida a la penitència i pregària pels pecadors...

Lourdes, a més, té un element d’especial rellevància teològica: tres anys abans havia estat proclamat el dogma de la “Immaculada Concepció”. Aquest fou, precisament, el nom que la Senyora desvetllà a Bernadette, malgrat que la vident no coneixia encara aquella expressió. La mariologia, en bona part, ha avançat fonamentant-se en el “sensus fidei Populi Dei”. És a dir, els dogmes de fe marians s’han imposat quasi com per “aclamació popular”.

—En aquells temps de naturalisme agnòstic, Santa Maria posà de relleu la primacia de la Gràcia i la Providència en la vida dels homes. Lourdes sempre serà un record d’aquell “feu tot el que Ell us digui”.

La nova web d'evangeli.net ja està disponible. Esperem que la distribució dels continguts i les noves funcionalitats facilitin la lectura i meditació de l'Evangeli i el seu comentari.