La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 16 de Juliol: La Mare de Déu del Carme

Text de l'Evangeli (Mt 12,46-50): Mentre Jesús s'adreçava a la gent, (...) assenyalant amb la mà els seus deixebles, digué: «Aquests són la meva mare i els meus germans. El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare».

La Mare de Déu del Carme

Fray Valentí SERRA i Fornell
(Barcelona, Espanya)

Avui recordem la Mare de Déu en la popular advocació del Carme. La Sagrada Escriptura celebra la bellesa de la muntanya del Carmel on el profeta Elies defensà la puresa de la fe. En el fragment evangèlic d’aquesta jornada Jesús, el Senyor, elogia indirectament la puresa de la fe de la seva Mare Santíssima que, de manera perfecta, complí la voluntat del Pare celestial (cf. Mt 12,50), tant que Ella ha esdevingut per a totes les generacions de deixebles el model més perfecte de com escoltar i viure fructuosament la Paraula divina. Aquesta Paraula no pot restar amagada, sinó que ha de resplendir i il·luminar a tothom.

—Els cristians hem de ser una mena de “portallànties” de l’Evangeli a través del compliment fidel i assidu de la voluntat del Pare del cel, tal com diàriament ens ho ensenya de fer la nostre Mare Santíssima que, a semblança de nosaltres, també hagué de «peregrinar pels camins de la fe», com diu el Concili Vaticà II.