La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

8 d’Agost: Sant Domènec de Guzman, prevere (1170-1221)

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 9,57-62): En aquell temps, mentre Jesús i els seus deixebles feien camí, un li digué: «Et seguiré arreu on vagis». Jesús li respongué: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home no té on reposar el cap» (...).

Sant Domènec de Guzmán, prevere (1170-1221)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem un sant que donà una contribució fonamental a la renovació de l’Església del seu temps. Es tracta de sant Domènec de Guzmán, el fundadors de l’Ordre dels Predicadors, coneguts també com Frares Dominics. Ell parlava sempre amb Déu i de Déu. Es distingí aviat pel seu interès en l’estudi de la Sagrada Escriptura i per l’amor als pobres. L’acció missionera envers els qui no coneixen la llum de l’Evangeli, i l’obra de la nova evangelització de les comunitats cristianes esdevingueren les fites apostòliques que Domènec es proposà aconseguir. Fou el Papa el qui li demanà que es dediqués a la predicació als albigesos, un grup heretge que sostenia una concepció dualista de la realitat.

Domènec acceptà amb entusiasme aquesta missió, que dugué a terme precisament amb l’exemple de la seva vida pobre i austera, amb la predicació de l’Evangeli i amb debats públics. A aquesta missió de predicar la Bona Nova hi dedicà la resta de la seva vida. A Domènec de Guzmán se li associaren després altres homes, atrets per la mateixa aspiració.

—El lema dels Frares Predicadors —“contemplata aliis tradere’— ens ajuda a descobrir un anhel pastoral en l’estudi contemplatiu d’aquesta veritat, per l’exigència de comunicar als altres el fruit de la pròpia contemplació.