La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 18 d'Octubre: Sant Lluc, evangelista

Text de l'Evangeli (Lc 10,1-9): En aquell temps, el Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia: «La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors (...)».

Sant Lluc, evangelista

Mn. Antoni CAROL i Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui celebrem l'anomenat "Evangelista de la mansuetud del Crist". Sant Lluc nasqué a Antiòquia (segle I). De pares pagans probablement d'ascendència greca, posseïa una gran cultura, era metge i bon coneixedor dels costums jueus. Autor del tercer Evangeli i dels "Fets dels Apòstols".

Conegué Jesucrist a través de sant Pau, amb qui visqué gran part de la seva vida apostòlica. Durant els anys d'empresonament de sant Pau, Lluc romangué juntament amb ell ("L'únic que està amb mi és Lluc", va escriure Pau). És l'evangelista que ens ha transmès més detalls de la infantesa de Jesús i de la vida de Santa María i Sant Josep. En els "Fets dels Apòstols" Lluc recopilà els esdeveniments més importants de l'activitat dels Apòstols i del naixement de l'Església, en un marc geogràfic i temporal ben determinats.

—Sant Lluc, guieu-nos en la nova evangelització que ens demana el Senyor.