Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: Dijous després de Pentecosta: Jesucrist,gran sacerdot per sempre

Text de l'Evangeli (Lc 22,14-20):