Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: V Piątek Wielkanocy

Tekst Ewangelii (J 15,12-17): «Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Już was nie nazywam sługami». W owym czasie Jezus rzekł do uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj słuchamy z ust Jezusa «wy jesteście przyjaciółmi moimi», szczególnie, kiedy staramy się wypełniać Jego nauczanie. Już nie jesteśmy sługami Boga, lecz jego przyjaciółmi!

A ponadto, po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej wywyższyła się nasza natura. Jezus rzekł do Marii Magdaleny: «Idź i powiedz moim braciom…». Bracia Jezusa, w Chrystusie, dzieci Boga! Czy możesz marzyć o czymś więcej?

—Jak ma postępować brat Jezusa, dziecko Boga? «Przykazanie nowe daję wam: abyście się nawzajem miłowali, tak jak Ja was umiłowałem».