Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

III Środa Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 6,35-40): «Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął». Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj Jezus znów powtarza, że On jest “chlebem życia”. Bóg jest naszym stwórcą i zbawicielem: jeśli jesteśmy Jego przyjaciółmi, niczego nie musimy się bać i będziemy mieć pokój. A nawet będziemy zadowoleni z cierpienia, ponieważ pamiętamy, że Chrystus za nas umarł, aby zaprowadzić nas do nieba.

—Życie wieczne z Jezusem i naszymi ukochanymi, to znaczy niebo: na koniec życia to jedyne, co jest ważne.