Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

I Czwartek okresu zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 1,40-45): Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj, Pan Jezus dokonuje wielkiego cudu: uzdrawia trędowatego. Trąd był w owych czasach straszną i śmiertelną chorobą. A najgorsze było to, że trędowaci byli wyrzucani ze wspólnoty. Lecz Pan Jezus nikogo nie odrzuca…, a swoją miłością pragnie wszystko uzdrowić.

—Wszystko! Tak, bo Bóg wszystko może. Chodzi tylko o to, żeby Go poprosić, tak jak tamten trędowaty: z wiarą, z mocą, przekonani, że Bóg nas słucha.

Świętego Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2021 z Panem Bogiem

Zespół evangeli.net