Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XXVII Czwartek Okresu zwykłego

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Ga 3,1-5): O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełniania Prawa za pomocą uczynków czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?
Psalm Responsoryjny: Łk 1
R/. Wielbijmy Boga, bo swój lud wyzwolił.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swojego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.
Śpiew przed Ewangelią (Dz 16,14b): Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca. abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 11,5-13): Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

«Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą»

Fray Josep Mª MASSANA i Mola OFM (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Ewangelia jest katechezą Jezusa o modlitwie. Stwierdza uroczyście, że Ojciec zawsze słucha: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam» (Łk 11,9).

Czasami możemy myśleć, że życie pokazuje że nie zawsze się tak dzieje, że to nie zawsze „działa” w ten sposób. Chodzi o to, by się modlić jak należy, z odpowiednim nastawieniem!

Po pierwsze ze stałością i wytrwałością. Mamy się modlić bez zniechęcenia, chociażby wydawałoby się nam, że nasza modlitwa spotyka się z odrzuceniem, bądź nie jest od razu wysłuchana. To te nastawienie naprzykrzającego się człowieka, który o północy idzie do przyjaciela prosić o przysługę. Swoim naprzykrzaniem otrzymuje chleby, o które prosi. Bóg jest przyjacielem, który słucha z wewnątrz tego kto jest wytrwały. Mamy ufać, że w końcu otrzymamy to, o co prosimy, gdyż jest nie tylko naszym przyjacielem ale i Ojcem.

Po drugie, Jezus uczy nas zaufania i synowskiej miłości. Ojcostwo Boga przewyższa bezgranicznie ludzkie, które jest ograniczone i niedoskonałe: «Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba» (Łk 11,13).

Po trzecie: Winniśmy prosić przede wszystkim o Ducha Świętego a nie tylko sprawy materialne. Jezus zachęca nas byśmy o niego prosili, zapewniając że go otrzymamy: «o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą» (Łk 11,13). Ta prośba zawsze jest wysłuchana. To tak, jak by prosić o łaskę modlitwy, bo przecież Duch Święty jest jej źródłem i początkiem.

Błogosławiony brat Gil z Asyżu, towarzysz św. Franciszka, podsumowuje tę Ewangelię mówiąc: «Módl się z wiarą i pobożnością, gdyż łaska, której Bóg ci kiedyś nie dał, może udzielić przy innej okazji. Ze swojej strony złóż pokornie wszystko w Bogu, a Bóg złoży w tobie swoją łaskę, według swego upodobania».

Nowa witryna evangeli.net jest już dostępna. Mamy nadzieję, że dystrybucja treści i nowe funkcje ułatwią czytanie i rozważanie Ewangelii oraz komentarza.