Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

XXVIII Poniedziałek okresu zwykłego

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Ga 4,22-24.26-27.31—5,1): Bracia: Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej, na skutek obietnicy.

Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza: Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: «Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem». Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Psalm Responsoryjny: 112
R/. Niech imię Pana będzie pochwalone.
Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Bóg, co ma siedzibę w górze i w dół spogląda na niebo i ziemię? Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego.
Śpiew przed Ewangelią (Ps 94, 8): Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 11,29-32): A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

«To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku»

P. Raimondo M. SORGIA Mannai OP (San Domenico di Fiesole, Florencia, Włochy)

Dzisiaj słodki —ale surowy— głos Chrystusa ostrzega tych, którzy są przekonani o posiadaniu “biletu” do Raju tylko dlatego, że mówią: «Jezu, jesteś taki dobry!». Chrystus zapłacił wysoką cenę za nasze zbawienie, nie wyłączył nikogo, ale trzeba przestrzegać najprostszych warunków tego zbawienia. I wśród tych warunków jest, by nie oczekiwać , że Jezus zrobi wszystko, a my nic. To byłoby nie tylko głupotą, ale złą dumą. Dlatego dzisiaj Pan używa słowa “przewrotny”: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza» (Łk 11,29). Nazywa go “przewrotnym”, bo plemię to stawia warunek, by zobaczyć spektakularne cuda przed ewentualnym i przychylnym przystąpieniem.

Nawet przed swoimi rodakami z Nazaretu nie ustąpił gdy —wymagający!— chcieli od Jezusa potwierdzenia Jego misji proroka i Mesjasza przez wspaniałe cuda, których sami chcieli zakosztować jak widzowie w kinowych fotelach. Tak nie może być: Pan oferuje zbawienie, ale tylko temu, który jest z Nim przez posłuszeństwo, które pochodzi z wiary, temu który czeka i słucha. Bóg oczekuje wiary (którą On sam zasiał w naszych wnętrzu jak ziarno łaski).

Świadkiem przeciw tym wierzącym, którzy utrzymują karykaturę wiary jest Królowa z Południa, która przybyła z krańców ziemi, by słuchać mądrości Salomona, a «oto tu jest coś więcej niż Salomon» (Łk 11,31). Przysłowie mówi «nie ma bardziej głuchego niż ten, który nie chce słyszeć». Chrystus skazany na śmierć zmartwychwstaje trzeciego dnia: kto Go rozpozna, otrzymuje zbawienie. A innym, powracając jako Sędzia, nie pozostawi nic innego jak potępienie za upartą niewiarę. Zaakceptujmy Go wcześniej z wiarą i miłością. Uznajmy Go i On uzna nas za swoich. Sługa Boży Jakub Alberione mówił: «Bóg nie marnuje światła: włącza lampy w miarę potrzeby, ale zawsze w odpowiednim momencie».

Nowa witryna evangeli.net jest już dostępna. Mamy nadzieję, że dystrybucja treści i nowe funkcje ułatwią czytanie i rozważanie Ewangelii oraz komentarza.