Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

III Wtorek okresu zwykłego

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (2Sm 6,12b-15.17-19):
Psalm Responsoryjny: 23
R/.
Śpiew przed Ewangelią ():
Tekst Ewangelii (Mk 3,31-35): Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»

Rev. D. Josep GASSÓ i Lécera (Ripollet, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj przyglądamy się Jezusowi — w scenie bardzo konkretnej i poważnej — otoczonemu tłumem ludzi. Najbliżsi krewni Jezusa przybyli z Nazaretu do Kafarnaum. Jednak widząc takie rzesze ludzi, pozostają na zewnątrz i każą go przywołać. Mówią mu: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o ciebie» (Mk 3,31).

W odpowiedzi Jezusa, jak zobaczymy, nie ma żadnego powodu do odrzucenia rodziny. Jezus oddalił się od nich, by podążyć za wezwaniem Boga i teraz pokazuje, że wewnętrznie także się ich wyrzekł: nie z oziębłości uczuć albo wzgardy dla więzów rodzinnych, ale ponieważ należy całkowicie do Boga Ojca. Jezus Chrystus zrealizował osobiście to, o co słusznie prosi swoich uczniów.

W miejsce swojej ziemskiej rodziny, Jezus wybrał rodzinę duchową. Patrzy na ludzi, którzy siedzą wokół niego i mówi im: «Oto moja matka i moi bracia. Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką» (Mk 3,34-35). Święty Marek, w innych miejscach swojej Ewangelii, przytacza też inne z tych spojrzeń Jezusa na swoje otoczenie.

Czy Jezus chce nam powiedzieć, że Jego krewnymi są tylko ci, którzy słuchają z uwagą Jego słowa? Nie! Nie są jego rodziną ci, co słuchają Jego słowa tylko ci, którzy słuchają i wypełniają wolę Bożą: ci są jego bratem, siostrą i matką.

To, co czyni Jezus jest wezwaniem do tych, którzy siedzą wokół Niego - i do wszystkich - do wejścia w komunię z Nim poprzez spełnianie woli Bożej. Ale jednocześnie, widzimy w Jego słowach pochwałę Jego Matki, Maryi, zawsze pełnej łaski za to, że uwierzyła.

Nowa witryna evangeli.net jest już dostępna. Mamy nadzieję, że dystrybucja treści i nowe funkcje ułatwią czytanie i rozważanie Ewangelii oraz komentarza.