Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Polityka prywatności

Rozważanie Ewangelii na dziś © evangeli.net

ROZWAŻANIE EWANGELII NA DZIŚ posiada plik bazy danych technicznych i osobowych swoich klientów, niezbędny do prawidłowego świadczenia naszych usług jako wydawcy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy L.O. 15/1999, o ochronie danych osobowych, można skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania, odwołania i wykreślenia, wysyłając stosowny wniosek na właściwy adres E-MAIL lub na ADRES POCZTOWY wydawcy M&M EUROEDITORS.

Dane klientów przechowywane przez ROZWAŻANIE EWANGELII NA DZIŚ nie są podawane, udzielane, przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo lub konieczne do prawidłowego świadczenia usług.