La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 5 d'Octubre: Santa Faustina Kowalska, religiosa

Text de l'Evangeli (Jn 15,1-8): Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més». En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus».

Il·lustració: Pili Piñero

Avui és la festa de santa Faustina Kowalska. Jesucrist l’elegí com la seva “secretària” per a la difusió de la devoció a la Divina Misericòrdia. Sor Faustina oferí generosament la seva pròpia vida en expiació pels pecats de la Humanitat i per la salvació de les ànimes. Déu acceptà el seu oferiment i, de fet, santa Faustina morí afectada per molts dolors que dugué durant anys amb paciència i discreció.

—«Oh Jesús meu, fes amb mi allò que t’agradi. Dóna’m solament la força per a patir. Si em sosté la teva força, suportaré tot. Oh ànimes, com les estimo».