La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Temes evangeli.net

Jesús en els Misteris del Rosari

  1. Misteris de Glòria
    1. La Resurrecció del Senyor

Els Misteris de Glòria són el “coronament necessari” de la vida de Nostre Senyor Jesucrist. Per què? La resposta ens la dóna sant Pau: «Si el Crist no hagués ressuscitat, la nostra predicació seria sense objecte, ho seria també la vostra fe» (1Co 15,14). Encara més: seríem «els més miserables de tots els homes» (1Co 15,19), ja que —predicant quelcom que no hauria succeït— seríem «falsos testimonis de Déu» (1Co 15,15).

Però, en realitat, història i fe ens informen del Crist-Ressuscitat. Els n’hi ha que “el veuen”; els n’hi ha que “no el veuen”. Què passa? Ho veurem! En tot cas, està “testimoniat”.

El misteri de la Redempció “penja” de la Resurrecció del Senyor: sense Resurrecció no hi ha Redempció. I doncs, ¿quina força tindria —més enllà de la mort— el lliurament de Jesús per nosaltres fins a la mort, si, després de tot, roman mort? La passió hauria quedat com un simple gest de solidaritat envers nosaltres —els mortals—, però no estaria donant resposta al vertader enigma: ¿què hi ha de la meva resurrecció, de la meva vida eterna? (si la meva felicitat no té projecció eterna, aleshores aquesta felicitat és molt parcial: en realitat no és una autèntica felicitat, sinó un “passa-temps”) (Ampliació: «Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat»).

Podem distingir 4 grups de persones segons llur reacció davant del fet de la Resurrecció del Senyor: 1. Mentiders, 2. “Apòstols d’apòstols”; 3. “Científics”; 4. Desesperançats. Veiem com aquets grups han respost a les següents preguntes: ¿Com puc trobar el Ressuscitat?; ¿On puc trobar el Ressuscitat?...

1ª PART: «No és aquí, ha ressuscitat»

2ª PART: «Senyor meu i Déu meu!»

3ª PART: «El reconegueren i se’ls feu invisible»