Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

Niepokalanego Serca Maryi

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 2,41-51): Rodzice Jego (...) nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.


Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy16 do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj obchodzimy święto Niepokalanego Serca Maryi. To serce bez skazy pełne Boga, totalnie otwarte, by być posłusznym i słuchające. W języku biblijnym serce odnosi się do głębi osoby ludzkiej, z której pochodzą wszystkie myśli, słowa i czyny. Co rodzi się z serca Maryi? Wiara, posłuszeństwo, czułość, gotowość, duch służby, moc, pokora, prostota, wdzięczność i cała nieskończona paleta cnót.

— Panie Jezu, błagamy Cię o radość coraz doskonalszego miłowania Cię z każdym dniem, z całego serca, jak dobre dzieci Maryi Dziewicy.