Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

14 września: Święto Podwyższenia Krzyża

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 3,13-17): I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne». I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj znów spotykamy Nikodema rozprawiającego z Jezusem. Toczy się konwersacja “na wysokim poziomie”. A o czym jest rozmowa na owym wysokim poziomie? O tym, że Pan Jezus zstąpił z nieba, aby wejść na Krzyż. To niewiarygodne, niewyobrażalne!

—Może pomyślisz, że nie było warto… A jest dokładnie odwrotnie: jak najbardziej warto! Przecież chodzi, ani mniej ani więcej, a o życie wieczne.