Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

XXVI Niedziela okresu zwykłego (B)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 9,38-43.45.47-48): «Nikt kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie». Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.»

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie».

Ilustracja: Josep Lluís Martínez i Picañol (Picanyol)

Dzisiaj Jezus broni kogoś, kto nie będąc z jego grupy, czynił cuda. Jan chciał temu przeszkodzić… Na świecie jest wielu dobrych ludzi, którzy nie są chrześcijanami ani wierzącymi. Nie odsuwajmy ich ani nie odsuwajmy się od nich: uczmy się od nich!; pracujmy z nimi! Jezus Chrytsus jest bardzo surowy wobec tych, którzy ranią innych dając zły przykład: «Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.».

—Dawajmy dobry przykład! Wszyscy! Starsi młodszym; młodsi starszym (przecież uczymy się całe życie).