Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

XXVIII Sobota okresu zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 12,8-12): «Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone». A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.

Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj nieskończenie miłosierny Bóg nas zaskakuje. Co nie zostanie przebaczone? I dlaczego? Odpowiedź jest prosta: Bóg nie może “narzucić” swojego przebaczenia! W tym właśnie ujawnia się siła “mojej” wolności: Wobec niej Bóg traci swoją moc! Jeśli ktoś woli się śmiać z Boga…, nie rozumiejąc jego miłosierdzia, wówczas pozostaje on na poziomie tego wyśmiewania i nie może nawet z daleka “powąchać” mocy Bożego przebaczenia.

—Jezu, przeraża mnie ta wolność. Od tej pory daję Ci moją wolność: jest twoja, Panie mój!