Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

II Piątek Adwentu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mt 11,16-19): «Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników"». W owym czasie rzekł Jezus do ludu: «Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili". Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Ilustracja: Francesc Badia

Dziś ujmuje nas westchnienie Pana: «Z kim mam porównać to pokolenie?». Jezusa rani nasze serce, buntownicze i niewdzięczne: tyle sprzeciwów i tak mało radości! Bóg wychodzi na spotkanie człowiekowi, ale człowiek się chowa. Niektórzy boją się Go, podobnie jak Herod...

—Przybywa Jezus-Bóg: w zimnie i ubóstwie betlejemskim, nie protestował ani nie wypominał niczego. Wręcz przeciwnie: zaczął już nosić na swych małych pleckach wszystkie nasze grzechy. Czyżbyś nie był zadowolony?