Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

II Wtorek okresu zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 2,23-28): Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?». Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Ilustracja: Pili Piñero

Dziś Jezus Chrystus ponownie odrzuca “religię zobowiązań” Religia oznacza wielbienie Boga i kochanie wszystkich ludzi. Faryzeusze, którzy wciąż mówią o Bogu, nie kochają. Z pewnością wypełniają wszystkie zobowiązania szabatu, ale czy kochają? Widzimy tutaj, jak krytykują uczniów Jezusa, gdyż ci “nie odpoczywają” jak oni.

- Czemu służy wypełnianie obowiązków religijnych, jeśli potem pogardzamy innymi? Czy Bóg może czuć się uwielbiony przez moje krytykowanie?