Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

IV Czwartek Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 13,16-20): A kiedy im umył nogi... A kiedy im umył nogi (...) rzekł do nich: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj, Pan sprawia niespodziankę Apostołom: ktoś Go zdradzi. Oni są zasmuceni! Jezus Chrystus ostrzega ich, aby się przygotowali.

Tylko “Ktoś” taki jak Jezus, który ma wieczne spojrzenie Boga, może wiedzieć, co się wydarzy. A więc, kiedy to wszystko się wydarzyło, po raz kolejny potwierdziło się, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest “Ja Jestem”. Wiele wieków wcześniej Mojżesz zapytał Boga jakie jest jego imię, a Bóg odpowiedział: “Ja Jestem”…

—Jezus obmywa mi stopy wylewając Swoją Krew za mnie. Jezu, nie pozwól, abym Cię zdradził!