Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

V Sobota Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 15,18-21): «Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować». W owym czasie rzekł Jezus do uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj, Jezus Chrystus ostrzega nas przed trudnościami, jakie napotkamy na drodze naśladowania Go. Prosi nas o miłosierdzie, to znaczy, taką miłość, jaką kocha nas Bóg: absolutny szacunek do wszystkich osób, jakie by nie były, gdzie by nie były, bez wyjątku. Wobec wymagań tej “nowej miłości” Jezus wiele wycierpiał od wielu, którzy Go nie rozumieli.

—Istnieje “wygodna miłość”? Ci którzy wiodą “spokojne życie”, bez zobowiązań, robiący tylko to, na co mają ochotę, nie mogą znieść prawdziwej wymagającej miłości. Może czasem będziesz musiał znosić szyderswa ze strony tych “wygodnickich”.