Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

VI Poniedziałek Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 15,26—16,4): «Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, (...) On będzie świadczył o Mnie». W tym czasie Jezus tak rzekł do swych uczniów: «Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj, Jezus mówi o Duchu Świętym. Przyślą go Ojciec i Syn po Wniebowstąpieniu. Jest On Trzecią Osobą Przenajświętszej Trójcy. Być może jest nam mniej znany niż Ojciec i Syn, lecz jest na równi Osobą Boską. Duch Święty jest nieskończoną Miłością Ojca i Syna: to Miłość tak wielka, tak wielka, ze jest Osobą Boską.

—Mama i tata kochają się… a ich miłość stała się osobą w tobie… W podobny sposób działa Duch Święty!