Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: II Czwartek Wielkanocy

Tekst Ewangelii (J 3,31-36): Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj Jezus – Syn Boży – mówi nam kolejny raz, że przyszedł z nieba. Jako że żył w niebie, Syn może mówić nam o wiecznym domu, a także o Swojej Rodzinie – Ojcu i Duchu Świętym.

- Dotychczas nie byliśmy w niebie, dlatego powinniśmy ufać słowom Pana. Podążając za Nim, już teraz zaczynamy czuć smak nieba, gdzie czaka na nas Ojciec.