Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

Sobota po Popielcu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 5,27-32): Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj słuchamy opowieści o Levim (Świętym Mateuszu). Pan Jezus go wezwał i ten natychmiast porzucił swoją wygodną pozycję i poszedł za Panem. I był tak szczęśliwy, że wydał przyjęcie dla swoich kolegów i przyjaciół na cześć Jezusa. Faryzeusze krytykowali że Jezus z nimi ucztował. Co za okropne typy z tych faryzeuszy! Kimże oni byli, aby uważać przyjaciół Leviego za grzeszników?

—Jezus Chrystus ze wszystkimi zasiada do stołu, a szczególnie z tymi, którzy „źle się mają”.