Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

I Środa Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 11,29-32): «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza». A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj Jezus zapowiada swoje Zmartwychwstanie, używając postaci Jonasza. Bóg doprowadza tego proroka do Niniwy w ciągu trzydniowej podróży wewnątrz wielkiej ryby. Gdy niektórzy proszą Jezusa o cud, by udowodnił swoją boskość, On odpowiada, przypominając historię Jonasza…

- Jezus jest Bogiem, a nie czarodziejem. Wielkim znakiem odkupienia jest coś, czego nigdy nie uczyni żaden cudotwórca. Ojciec przywraca Syna do życia. Tak jak Jonasz Jezus przebywał 3 dni pod ziemią, pogrzebany i zmartwychwstał - to jest ostateczny znak Boga.