Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

I Czwartek Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mt 7,7-12): «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam». Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Ilustracja: Francesc Badia

Jezus zachęca nas, by prosić, jednak by prosić z wiarą. Nie jak niektórzy faryzeusze, którzy prosili Go o cuda, aby potwierdzić, czy rzeczywiście pochodzi od Boga. Ani my nie potrzebujemy potwierdzenia, ani Bóg nie potrzebuje udowadniać niczego: wiemy, że jest naszym Ojcem niebieskim i to nam wystarcza, aby prosić Go – z pełną ufnością – oto czego potrzebujemy.

- „Jeśli wy (…) umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą!”.