Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

II Poniedziałek Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 6,36-38): Jezus powiedział do uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone». W owym czasie Jezus powiedział do uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Ilustracja: Francesc Badia

Nie zapominajmy, że Jezus nadal zmierza w stronę Jezrozolimy, gdzie odda swoje życie dla naszego zbawienia. Ponownie mówi do nas o czymś ważnym: «Bądźcie miłosierni», bądźcie miłosierni, bądźcie cierpliwi… Gdyż taki właśnie jest Bóg, bo taka jest Miłość. Miłość nie szuka zemsty, nie krytykuje, nie unosi się gniewem …

- Taki jest Bóg i takie jest życie: «Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». Kto nie przebacza, nie przyjmuje też własnego przebaczenia!