Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

III Środa Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mt 5,17-19): Jezus rzekł do uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić». W owym czasie Jezus rzekł do uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj Jezus broni się… Pan uzdrawiał chorych w szabat, jadł z celnikami, odrzucił rozwody… i oskarżyli Go o sprzeciwianie się prawu Mojżesza. Wszystko na odwrót. Jezus broni się… i prosi nas, abyśmy kochali tak, jak On kocha i unikali hipokryzji faryzeuszy (wypełniali wiele nakazów, ale ich serca były oziębłe).

- Słowa Jezusa nie są teorią. Jezus całkowicie wypełnia Prawo Boże, umierając za nas na Krzyżu. Pójdźmy za nim.