Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

III Sobota Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 18,9-14): Powiedział też do niektórych (...) tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik». Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Ilustracja: Lluís Raventós Artés

Dzisiaj Jezus zatrzymuje się przy tych, którzy uważają się za sprawiedliwych i gardzą innymi. W tej opowieści feryzeusz wypada fatalnie: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.” Śmieszne! Jezus chwali postawę celnika, który modli się, mówiąc „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.

- Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Ojciec wywyższa Syna upokorzonego na Krzyżu poprzez Zmartwychwstanie.