Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

V Wtorek Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 8,21-30): Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM». A oto znowu innym razem rzekł do nich: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich».

Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj Jezus ponownie zapowiada swoją śierć na Krzyżu. Czyni to w sposób bardzo głęboki. Mówi, że zostanie „wywyższony” na Krzyżu, po czym poznamy, że „Jezus Jest” (Bogiem). Co oznacza wyrażenie „Ja Jestem”? To bardzo dziwne imię! Jest to imię samego Boga. Kiedy Mojżesz zapytał Boga o Jego imię, odpowiedź brzmiała: „Ja Jestem”. Teraz Chrystus - z Krzyża - odnosi imię Boga do samego Siebie.

—«Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich». Jezus nikogo nie potępia, lecz ten kto Go nie przyjmuje i nie słucha, pozostaje w ciemności.