Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XII Piątek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Mt 8,1-4): A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: «Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj widzimy przykład, jak należy prosić Boga: z pewną wiarą. Nie ma lepszego argumentu niż ten: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». I, ponieważ Pan kocha nas nieskończenie, nie ma innego wyjścia niż odpowiedzieć: «Chcę, bądź oczyszczony». Mamy prosić Boga “dobrze” i do tego o “dobro”.

- Prosić o dobre rzeczy, o które warto: to już nie jest takie łatwe! Często prosimy o to co najbardziej “nam” się podoba, a nie o to, co “najlepsze”. Jak to się robi: proś w intencji innych ludzi. Maryja Dziewica tak zrobiła i to się spełniło.