Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXXII Piątek Okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Łk 17,26-37): «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego». Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj Jezus ponownie nawołuje nas do wierności, abyśmy nie zasypiali. Co stało się w czasach Noego? «Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich». Czy to przesada? Nie! Również na ciebie przyjdzie dzień objawienia się Syna Człowieczego. A może zamierzasz wiecznie żyć na tym świecie? To chyba byłby pierwszy przypadek! I żeby nie umierać wiecznie lepiej jest wiecznie zasługiwać. Modlić się, pracować, kochać, pomagać…

—«Pytali Go: ‘Gdzie, Panie?’. On im odpowiedział: ‘Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Mniej pytać i więcej pracować!