Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

XXXIV Czwartek okresu zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 21,20-28): Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry... Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.

Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj słuchamy dwóch “lekcji”. Pierwsza z histori: chrześciajnie dobrze zapamiętali słowa Pana i rzeczywiście, kiedy rzymskie wojska zajęły Jerozolimę, w mieście nie było już żadnego ucznia… «Aby się spełniło wszystko, co jest napisane»: i spełniło się!

Druga lekcja: nawrócenie («ucieczka w góry») oznacza odrzucenie zła i wejście na górę świętości.

—«A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha…». To okropne zniszczenie Jerozolimy było kolejną okazją do głoszenia Ewangelii... W oczach Boga “nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.