Contemplar l'Evangeli d'avui

Dia litúrgic: Dissabte V de Pasqua

Veure 1ª Lectura i Salm

Text de l'Evangeli (Jn 15,18-21): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si el món us odia, tingueu present que m'ha odiat primer a mi que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva. Però vosaltres no sou del món: jo us he escollit del món, i per això el món us odia. Recordeu allò que us he dit: ‘El criat no és més important que el seu amo’. Si m'han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres; si haguessin guardat la meva paraula, també guardarien la vostra. Tot això us ho faran per causa del meu nom, ja que no coneixen aquell qui m'ha enviat».

Comentari: Mn. Ferran JARABO i Carbonell (Agullana, Girona, Espanya)

«Tot això us ho faran per causa del meu nom, ja que no coneixen aquell qui m'ha enviat»

Avui, l'Evangeli contraposa el món amb els seguidors del Crist. El món representa tot allò de pecat que trobem en la nostra vida. Una de les característiques del seguidor de Jesús és, doncs, la lluita contra el mal i el pecat que es troba a l'interior de cada home i en el món. Per això, Jesús ressuscitat és llum, llum que il·lumina les tenebres del món. Karol Wojtyla ens exhortava «que aquesta llum ens faci forts i capaços d'acceptar i estimar la entera Veritat de Crist, d'estimar-la més quant més la contradiu el món».

Ni el cristià, ni l'Església poden seguir les modes o els criteris del món. El criteri únic, definitiu i ineludible és el Crist. No és Jesús el qui s'ha d'adaptar al món en el que vivim; som nosaltres els qui hem de transformar les nostres vides en Jesús. «Crist és el mateix ahir, avui i sempre». Això ens ha de fer pensar. Quan la nostra societat secularitzada demana certs canvis o llicències als cristians i a l'Església, simplement ens està demanant que ens allunyem de Déu. El cristià s'ha de mantenir fidel a Crist i al seu missatge. Diu sant Ireneu: «Déu no té necessitat de res; però l'home té necessitat d'estar en comunió amb Déu. I la glòria de l'home està en perseverar i mantenir-se en el servei de Déu».

Aquesta fidelitat pot representar moltes vegades la persecució: «Si m'han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres» (Jn 15,20). No hem de tenir por de la persecució, més aviat hem de témer no buscar amb prou delit fer la voluntat del Senyor. Siguem valents i proclamem sense por Crist Ressuscitat, llum i alegria dels cristians! Deixem que l'Esperit Sant ens transformi per a ser capaços de comunicar això al món!