Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 24,35-48): On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj w dalszym ciągu obchodzimy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Obserwujemy jak ukazuje się On Apostołom, ktorzy pozostawali jeszcze przestraszeni w ukryciu w pewnym domu. Pan Jezus pozdrawia ich i życzy im pokoju. Prosi, aby w Niego wierzyli: —Spójrzcie, mam mięśnie i kości, nie jestem zjawą! Nawet przy nich je. A potem kieruje do nich słowa, które przemawiają do ich inteligencji i dodają im odwagi.

—Strach? Dlaczego? Bóg żyje, Bóg widzi, Bóg do nas mówi, Bóg jest z nami… Rozmawiaj z Nim!