Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

VI Sobota Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 16, 23-28): «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie». W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj już nie wydaje nam się dziwne mieć Boga jako Ojca w niebie. Lecz 2.000 lat temu było to odkrycie: Jezus objawił tajemnicę Boskiej Trójcy. To wielka tajemnica!: Bóg jest jeden (jest jeden Bóg), lecz nie jest “Bytem samotnym”. Nie bez powodu Jezus mówił: «Od Ojca pochodzę i do Ojca idę».

—Ze względu na swoją wiarę: zwracaj się do Boga Ojca przez Syna. Jezus Chrystus jest naszym najlepszym sojusznikiem!