Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: Przenajświętszej Trójcy (A)

Tekst Ewangelii (J 3,16-18): Jezus rzekł do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne». W owym czasie Jezus rzekł do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj, Święty Jan mówi nam o nieskończonej miłości Boga. Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał na świat swojego odwiecznego Syna, i objawił nam swą "rodzinną bliskość". Teraz już wiemy, że Bóg nie jest samotnym bytem; On sam jest Trzema Osobami: Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

— Co za wielka i wspaniała tajemnica!: Trzy Osoby w jednym Bogu… gdyby nie było “Trzech”, jaka byłaby Miłość? (do kochania potrzeba przynajmniej "Drugiego”).