Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: XXV Poniedziałek okresu zwykłego

Tekst Ewangelii (Łk 8,16-18): Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani (...). Kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma». Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma».

Ilustracja: Lluís Raventós Artés

Dzisiaj szybko pojmujemy pierwszą część przesłania Jezusa: wiara i talenty otrzymane od Boga nie służą jedynie naszej własnej korzyści. Oby w moim stylu życia i radości inni mogli odkrywać Chrystusa i w Nim się zakochać!

—Ostatnie słowa są ostrzeżeniem: kto nie żyje dając z siebie wszystko, ten poddaje się życiu. Krótko mówiąc: czy masz mało czy dużo, albo dajesz z siebie wszystko albo rdzewiejesz…