Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

VII Poniedziałek Wielkanocy

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 16,29-33): «Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat». Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj, niektórzy uczniowie zapewniają, że wierzą, że Jezus jest posłany przez Boga. «Teraz wierzycie?», Pan ich pyta. Mistrz zadaje to pytanie zasmuconym tonem: On wie, że w godzinę prawdy opuszczą Go. I tak się stało w czasie męki…

—Bóg kocha nas, chociaż wie, że wiele razy zawiedziemy. Czy to ze strachu przed komentarzami naszych bliskich, a może ze zmęczenia... Jezus Mistrz ostrzegł nas przed tymi trudnościami. Lecz jego zwycięstwo, jego zmartwychwstanie dodaje nam odwagi.