Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

XXIX Wtorek Okresu Zwykłego

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 12,35-38): «Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał». Wtedy rzekł Jezus do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

Ilustracja: Lluís Raventós Artés

Dzisiaj Pan Jezus składa bardzo znaczącą deklarację: Bóg, który jest naszym Bogiem, chce być naszym “sługą”. Zapytajmy siebie czy w całej wielości religii na świecie, jest taka druga, w której występuje “Bóg - sługa”? Zdecydowanie nie. Taki wybryk jest wyłącznie w chrześciajaństwie.

—A żeby jeszcze tego było mało, w wierze chrześcijańskiej “Bóg - sługa” nie jest żadną nowością. Proroctwo Izajasza (jakieś 600 lat przed Chrystusem) poświęca wiele miejsca (szczególnie w rozdziale 53) “Słudze cierpiącemu Jahwe”: chodziło o pasję Jezusa Chrystusa. Wiedziałeś to?