Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

Niedziela Wielkanocy (Msza dzienna)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 20,1-9): «Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał» A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj spotykamy zmartwychwastałego Jezusa. Maria Magdalena wraz z innymi kobietami poszły do grobu. Ale grób był pusty: Jezusa tam nie było; On Bóg powrócił do życia. O zmartwychwstaniu Jezusa oznajmiają Marii dwaj aniołowie... Wkrótce potem Jezus objawia się jej i nakazuje iść do Apostołów i powiedzieć im, że On zmartwychwstał i żyje.

—Zmartwychwstanie, życie wieczne, pójście do nieba i obcowanie z Bogiem i świętymi: to jest najważniejsze!