Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Tekst Ewangelii (Mt 28,8-15): One podeszły, objęły Go za nogi i pokłoniły się Mu. Odeszły wtedy szybko od grobowca i ze strachem, a zarazem z wielką radością, pobiegły powiadomić Jego uczniów. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i powiedział: "Witajcie". One podeszły, objęły Go za nogi i pokłoniły się Mu. Wtedy Jezus im rzekł: "Nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie moim braciom, by poszli do Galilei. Tam mnie zobaczą".

Gdy one szły, wtedy również niektórzy ze straży przybyli do miasta i powiadomili arcykapłanów o całym wydarzeniu. Ci zebrali się razem ze starszymi i po naradzie dali tym żołnierzom dość dużo pieniędzy, nakazując: "Mówcie tak: "Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy". A jeśli to dotrze do namiestnika, my go uspokoimy i wybawimy was z kłopotów". Oni przyjęli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I aż do dnia dzisiejszego rozszerzana jest taka pogłoska wśród Żydów.

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj kobiety znalazły pusty grób. Nie ma tam Jezusa: zmartwychwstał! Biegną, aby powiedzieć o tym Apostołom. A po drodze zjawia im się Jezus Chrystus. One nie mają żadnych wątpliwości: padają mu do stóp.

W tym samym czasie w Jerozolimie wyscy kapłani Świątyni puszczają plotkę, że Jezus nie zmartwychwstał, lecz wykradziono jego ciało z grobu...

—Panie Jezus, wierzę, żę jesteś i że mnie kochasz. Pragnę —jak tamte kobiety— paść do Twoich stóp.