Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: II Wtorek Wielkanocy

Tekst Ewangelii (J 3,7-15): «I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego». W owym czasie rzekł Jezus do Nikodema: «Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

Ilustracja: Pili Piñero

Dziś trwa dialog między Jezusem a Nikodemem. Jezus mówi o Swojej „Świętej Rodzinie” – Duchu Świętym i Ojcu. Aby zrozumieć Jezusa, konieczne jest zaufanie Jego słowom. Ponieważ nikt nie widział Ojca ani Ducha Świętego – tylko Syn, który żyje wiecznie w niebie i który przyszedł na świat, aby zbawić nas przez uświęcenie się na Krzyżu.

- Trzy Osoby Boskie i jeden Bóg – to najważniejsza prawda chrześcijaństwa.