Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny: II Środa Wielkanocy

Tekst Ewangelii (J 3,16-21): «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (...) by świat został przez Niego zbawiony». W owym czasie rzekł Jezus do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Ilustracja: Pili Piñero

Dzisiaj Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że Bóg kocha nas tak, że Ojciec w niebie zesłał Swojego Syna na ziemię, aby dał nam życie wieczne. Rzeczywiście 2000 lat temu, w Betlejem, urodził się Jezus z Maryi Panny. Jezus, gdy rozpoczął przepowiadanie, powiedział, że przybył od Ojca i do Ojca powróci. Ale chce powrócić z nami.

- Jezus daje nam wielką nadzieję, że jest jak światło, które oświeca naszą drogę w tym życiu.