Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

Czwartek po Popielcu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 9,22-25): I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Ilustracja: Francesc Badia

Dziś Jezus wyjaśnia nam Swoją misję: Syn Boży przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. Pragnął to zrobić z bardzo niewygodnego bolesnego miejsca: z Krzyża, poza murami Jerozolimy. Tak, Jezus Chrystus tam jest, nie złości się, ofiaruje się Ojcu na przebłaganie za nasze przewinienia. To nieskończona Miłość!

—«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!». W Miłości nie ma niczego na skróty!