Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

I Sobota Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mt 5,43-48): Jezus powiedział do uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia». W owym czasie Jezus powiedział do uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj Nauczyciel kontunuuje Swoje nauczanie o miłości, której Bóg oczekuje od nas. Kto ma dobre serce, kocha wszystkich, chociaż nie wszyscy go kochają. Bóg wymaga od nas tej miłości, ponieważ Jego miłość jest taka: „Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi”.

- Pamiętaj słowa Jezusa na krzyżu: „Ojcze wybacz im”. Możesz powtórzyć te słowa?