Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

III Poniedziałek Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Łk 4,24-30): Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić... W owym czasie Jezus rzekł do ludzi zgromadzonych w synagodze w Nazaret: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj widzimy Jezusa głoszącego prawdę w synagodze w swojej rodzinnej miejscowości, w Nazarecie. Wynik – odrzucają Go i chcą Go strącić. Jak bardzo musi cierpieć Maryja. Co za ludzie! Ale nie zdołają tego zrobić, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Jezus dobrowolnie odda swoje życie w Jerozolimie.

- Mówią, że „Kto mówi prawdę, traci przyjaciół”. Czy Jezus mówi do Ciebie jasno? Dobrze jest słuchać Go.