Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

IV Niedziela Wielkiego Postu (B)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 3,14-21): «A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne». A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Ilustracja: Pili Piñero

Dziś jesteśmy świadkami rozmowy na wysokim szczeblu. Nikodem jest dobrym nauczycielem Prawa: bez uprzedzeń, pokorny, otwarty! Chrystus wyjawia mu “niejasno” jak On uratuje świat: “podniesiony”. Czy Nikodem Go zrozumiał? Przynajmniej uważnie słuchał. Chrześcijaństwo na tym polega: słuchać głosu Boga i przyjąć Jego wolę.

—Nikodem zrozumiał Go później. Tam, na Kalwarii, u stóp Krzyża był Nikodem, aby zabrać ciało Pana i pochować Go. Tam poznał Maryję Dziewicę!