Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

V Poniedziałek Wielkiego Postu (C)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 8,12-20): Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego». A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał».

Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego». Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Ilustracja: Francesc Badia

Dziś zaognia się dyskusja na temat Pana Jezusa. Jezus rozpoczął swoje nauczanie w Galilei, głosząc nadejście Królestwa Bożego. Nauczał z wyjątkowym autorytetem, czyniąc cuda i odnosząc się do wszystkich z troską… Zwyczajni ludzie wiedzieli, że Jezus pochodził od Boga. Teraz w Jerozolimie Jezus otwarcie oświadcza, że Bóg jest Jego Ojcem i na dodatek identyfikuje się Ojcem.

—Jezus jest Bogiem, a Bóg jest „rodziną”: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Kiedy słuchamy i przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego życia, odkrywamy tę tajemnicę.