Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

V Środa Wielkiego Postu

Ściągnij
Tekst Ewangelii (J 8,31-42): Powiedział Jezus: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.

Ilustracja: Josep Lluís Martínez i Picañol (Picanyol)

Dzisiaj słuchamy słów Jezusa często powtarzanych przez świętego Jana Pawła II: «Prawda was wyzwoli». Dużo mówi się na temat wolności. Wszyscy jej pragną! Ale czy naprawdę wiemy co oznacza być „wolnymi”? Dla wielu znaczy to nie mieć ograniczeń i robić wszystko na co ma się ochotę. Jednak Pan Jezus nie oferuje nam tej tak kapryśnej wolności. Jezus wiąże wolność z prawdą. Jezus - Bóg był nieskończenie wolny i oto widzimy Go nieruchomo przybitego do Krzyża, spokojnego, przebaczającego nasze winy.

—Domyślasz się do czego służy wolność? Wolność istnieje po to, by kochać, a nie „bawić się”. Kto spędza swoje życie na zabawie, staje się jej niewolnikem.